Menu

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

image
23. januar 2023 kl. 16:27
Tirsdag d. 21 februar 2023 kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21 februar 2023 kl. 19.00

VSK Aarhus afholder generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne. Vedtægterne kan findes på klubbens hjemmeside.

Generalforsamlingen afholdes enten i Syrensalen eller cafeteriet afhængig af antallet af fremmødte. Mødested offentliggøres inden generalforsamlingen.

På generalforsamlingen fremlægges beretning for 2022 og bud på de vigtigste indsatsområder i 2023, ligesom der fremlægges årsregnskab for 2022 og budget for 2023. Der behandles indkomne forslag,  ligesom der vælges medlemmer til bestyrelsen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen (formanden) i hænde skriftligt senest d. 7 februar 2023.

Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille op til bestyrelsen. Det er afgørende for klubbens udvikling. Bestyrelsen arbejder for, at bestyrelsen skal afspejle klubben. Vi ønsker derfor at bestyrelsen består både af mænd og kvinder. I øjeblikket er der kun mænd i bestyrelsen. Bestyrelsen vil derfor særligt opfordre flere kvinder til at stille op til bestyrelsen.

Kandidater til bestyrelsen melder sig ved at henvende sig til formanden.

Der vil som tidligere være mulighed for spisning i cafeteriet inden generalforsamlingen. Der kommer særskilt invitation til dette.  

For bestyrelsen 

Leif Gjørtz Christensen

Formand

Mail lgc@vskaarhus.dk

Mobil 2096 0339