Menu

Lukkede hold - herrer

I VSK Aarhus favnes der både til højre, venstre, fremad og ikke så meget bagud. Derfor vil det i VSK Aarhus være muligt at starte et lukket hold op. Et lukket hold forstås på den måde, at spillere, trænere og ledere har autonomi til at koordinere og administrere holdet selv. Dette har en række forskellige hold valgt at gøre brug af, som blot støtter op og er en del af VSK Aarhus samlede organisation. 

Kriterier for oprettelse af lukket hold his VSK Aarhus
Ønsker du at høre mere om mulighederne for at starte eget hold op Så læs nærmere her.

7mands: Minimum 12 spillere skal indmelde sig online: VSK Aarhus under afdelingen "Senior Lukkede Hold"
11mands: Minimum 18 spillere skal indmelde sig online: VSK Aarhus under afdelingen "Senior Lukkede Hold"

Der skal ved samme lejlighed fremsendes en spillerliste, inkl kontaktoplysninger på 2 holdledere. Disse må gerne være inkl de 12/18 spillere. 

Fremgangsmåde: Såfremt I vurderer at kunne leve op til ovenstående og vil videre i processen

  1. Send en e-mail til administrationen alexanderEbrandt@hotmail.com og få bekræftet at der er kan oprettes et nyt lukket hold.
  2. Såfremt det bekræftes, at der er plads, så send derefter en navneliste over de minimum 12 eller
    18 spillere, der melder sig ind med markering af, hvem der skal stå for holdet.
  3. Påbegynd indmeldelserne online. Hver spiller skal indmelde sig selv, da man skal tilknytte sit
    betalingskort til medlemskabet. Tidligere klub skal oplyses da der skal søges om licens.
  4. Når alle spillere har meldt sig ind, indkaldes der til intromøde, med den ansvarlige for lukkede hold.

Kampklar: Alle Jeres trænings- og kampaktiviteter skal registreres med antal deltagende på kampklar. Dette er vores arbejdsredskab for trænere/ledere mhp at registrere og planlægge ifm trænings- og kampafvikling. Det er både et krav fra vores side og en hjælp til Jer selv, at I benytter Kampklar. 

Vejledning til brug ved alexanderEbrandt@hotmail.com

Træning:

Sommerhalvåret (apr. – oktober.) tilbydes en eller to træningsdage og tider pr. uge i tidsrummet typisk kl.
18.30-21.00
Vinterhalvåret (november, februar. – apr.) tilbydes én træningsdag pr. uge i tidsrummet typisk kl.
20.15 -22.00 på kunstgræs. Der trænes ikke december og januar

Kampe og rækker:

Man tilmeldes en 11M eller en 7M række under DBU Jylland med ugentlige kampe i perioden fra
april til juni samt august til ultimo oktober/primo november.
Startpladsen er laveste række, dvs. Serie 5 for 11M hold, men der er fri tilmelding for 7M hold.

Tøj: kontakt mmploug@gmail.com for vejledning. 
For alle lukkede hold, gælder det, at man stiller op i VSKs officielle Adidas klubtøj, forhandlet gennem Teamsport Aarhus, Sportmaster v. storcenter nord. Supplerende sponsorer er tilladt, jf mailadressen for vejledning. 

Udstyr:
Man får et skab til sine materialer.
1 sæt kegletoppe
16 Veste, fordelt på 2 forskellige farver
6 bolde minimum

Yderligere udstyr købes for egen regning. 

Kontingentsatser for 2024:

850- halvårligt pr spiller uanset formatet.

Kontingentfrihed:

11M hold: To holdansvarlige/trænere på et lukket hold går kontingentfri.
7M hold: En holdansvarlig/træner på et lukket hold går kontingentfri. Kan dog deles af to

Sportslige forbehold:

VSK Aarhus' åbne hold nyder højeste prioritet. Dette betyder, at et lukket hold ikke kan rangere i mellem vores åbne hold (aktuelt 3. div, serie 1, serie 3). 

Der kan forekomme udtrækninger af hold, som tvinger os til at rykke Jeres hold en række op. Vi vil selvfølgelig tage en dialog med Jer, inden dette evt sker, så vi rammer det bedst mulige match. 

Økonomiske sanktioner: Påføres der VSK udgifter ifm:
Ulovlige/ufuldstændige holdkort
Afbud til kampe
Udtrækninger
Andre disciplinære forhold ved Jeres ansvar

Sendes denne videre til Jer som straksbøde = 1 uges betalingsfrist

Har du/I yderligere spørgsmål?

Så ret henvendelse til alexanderEbrandt@hotmail.com

Luk