Menu

VSK Aarhus indkalder til generalforsamling

image
06. februar 2024 kl. 22:02

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I VSK AARHUS

Der afholdes generalforsamling mandag d. 26. februar 2024 kl. 19.00 i cafeteriet.

Der er gratis aftensmad i VrCantina til de første 50 deltagere i generalforsamlingen med tilmelding sig til spisning senest torsdag d. 22. februar 2024 hos Morten Justesen på sms 3029 5807 (kun sms). Der er spisning kl.18.00 - 19.00.

 

Dagsordenen er ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.                                                                                                     

3. Bestyrelsens beretning.                                                                                               

4. Godkendelse af årsregnskab 2023                                                                      

5. Orientering om budget 2024.                                                                                         

6. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår tilføjelse til §13: valg til bestyrelse. ”Ansatte i VSK Aarhus med 10 t/u eller derover er ikke valgbare til bestyrelsen”                         

7. Valg af bestyrelsesformand i ulige år. Punktet udgår.                                          

8. Valg af næstformand i lige år.                                                                                   

9. Valg af sekretær i ulige år. Punktet udgår.                                                                

10. Valg af økonomiansvarlig i lige år.                                                                          

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

12. Valg af suppleanter.                                                         

13. Eventuelt.

Alle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal udformes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen opfordrer mulige kandidater til bestyrelsen og/eller suppleant til at opstille.

 

Med venlig hilsen

 

Leif Gjørtz Christensen                                Thomas Bell Ottosen

Sekretær VSK Aarhus                                  Formand VSK Aarhus

Mobil 2096 0339                                         Mobil 2287 4224

Mail lgc@vskaarhus.dk                                Mail thomas.ottosen@vskaarhus.dk

 

 

Indkaldelsen kan findes som dokument herunder ⤵️

Luk