Menu

Pressemeddelelse fra VSK Aarhus

image
01. maj 2019 kl. 08:14
VSK Aarhus vil fortsat være med til at udvikle talent- og elitefodbolden for de bedste pigespillere

VSK Aarhus har i dag modtaget svar på licensansøgning til U18DM sæson 2019/20. DBU og
Kvindeelitegruppen har vurderet, at klubben ikke har det talentudviklingsmiljø, som er
tilstrækkeligt for at kunne være en af de klubber, der tildeles licens.

I beslutningen lægges der vægt på en vurdering af at det sportslige niveau endnu ikke er
tilstrækkeligt og VSK Aarhus ikke er tilstrækkelig repræsenteret på de yngste landshold, samt DBU
talentholdene.

Det er en beslutning, vi naturligvis tager til efterretning, vi har anmodet om et uddybende og
afklarende møde som kan følges op af en licensanke hvis dette vurderes meningsfyldt.

Den manglende licens kommer til at kræve meget opfølgning fra klubbens side. Når der
kigges på klubbens talentudviklingsmiljø, de valg der træffes, den indsats og filosofi alle
ligger for dagen, så har den rykket sig, og vi står stærkere end i mange år.
Det miljø, i tanke og handling, der er skabt over særligt de sidste 12 måneder, er klubben stolte af.
Der er store årgange med flotte resultater, masser af glade og udviklingsorienterede fodboldpiger,
høje transitionsprocenter fra ungdom til kvindeliga og seniorfodbold, HIT-fodbold med 50 piger fra
andre klubber, der også synes, at det klubben laver, er kvalitet.

Marie Greve, Kvindeformand i VSK Aarhus, siger sådan om beslutningen:
”Det er vores overbevisning, at det der leveres, er kvalitet, og vi udvikler os hele tiden. Derfor får
klubben en fælles opgave i, at VedSamletKraft komme stærkere ud efter denne beslutning. Vi skal
tænke i de gode løsninger for hvordan vi kan sikre den fortsatte motivation hos trænere, spillere
og forældre til at bakke op om det miljø, der lige nu performer på et højt plan, når langsigtet
talentudviklingsmiljø er referencerammen. Det sidste år har vist, at vi ikke nødvendigvis skal være
en del af U18DM for at lave dygtige og mange fodboldspillere. En kendsgerning, som oven på
skuffelsen, vil betyde, at VSK Aarhus bare fortsætter – fortsætter med at udvikle vores miljø og
vores spillere.
Vi har vist gennem de sidste år, at vi på trods at manglende deltagelse i U18DM, formår at
fostre spillere til et Kvindeliga hold i top-3 og til seniorfodbold, hvor vi parallelt er blevet
styrket, og det skal vi holde fast i. Så kan det kun ærgre os, at sammenhængen mellem
ungdoms- og seniorfodbold ikke vægtes højere i dansk kvinde-elitefodbold.”

Beslutningen betyder naturligvis også, at den sportslige ledelse vil evaluere indsatserne og se om
der er steder, hvor der særligt skal optimeres frem mod en ny licensansøgning. DBU anerkender
dog også klubbens positive udvikling særligt i indeværende sæson, og det er altså det der fortsat
skal bygges oven på.

”Vi er allerede en del af dansk talent- og elitefodbold, det kan vi se når vi ser hvem der har
repræsenteret landsholdene, over de sidste år. Det skal ikke alene være en licens, som afgør
hvorvidt vi er en del af dette eller ej – det vil vi fortsat være og vi arbejder dermed ufortrødent
videre på at optimere vores miljø for vores pigespillere.” slutter Marie Greve.

VSK Aarhus har fortsat en vision om at udvikle, nytænke og styrke bredde- og elitefodbolden i
løbende dialog og partnerskab med det (lokal)samfund vi er en del af.
Det betyder at
- Vi favner bredt
- Vi tænker nyt
- Vi er ambitiøse

Og det stopper vi ikke med.

Spørgsmål kan rettes til den sportslige ledelse
Jens Djernes (jensdjernes@hotmail.com)
Marie Greve (grevemarie@gmail.com)