Menu

Info

Velkommen til VSK - Vi er Kvindeserien!

Kvindeserien i VSK er klubbens 2. hold, der er omgivet af klubbens 3F-hold opad samt Jyllandsserie og Serie 1 i rækkerne under. Vi træner 2-3 gange ugentligt (Se træningstider nedenfor og kontakt!) og har foruden egne ambitioner en vigtig funktion som bindeled for klubbens elite- og bredde indsats. Så er du en dygtig fodboldspiller, der ønsker at blive endnu bedre og/eller at hjælpe holdet og dine medspillere i deres proces – og har du et åbent sind samt højt humør à Så er Kvindeserien holdet for dig!

VISION for Kvindeserien

2. holdet i VSK skal være holdet, der understøtter klubbens eliteindsats samt skaber sammenhæng i dameafdelingen. Såvel reserver fra 3F som dygtige Ungdomsspillere finder plads på holdet. Derfor skal Kvindeserien fungere omkring en solid kerne af spillere og udmærke sig ved en positiv og optimistisk tilgang til fodboldspillet. For spillerne i klubben skal det være attraktivt at spille på holdet, fordi der er plads til ambitioner og udvikling faciliteret af en god omgangstone og et godt socialt samvær. Kvindeserien praktiserer åbenhed og dialog i forhold til såvel 3F som klubbens 3. hold i Jyllandsserien

UDVIKLINGSMÅL (holdet)

Holdet skal udvikle en fælles forståelse af spillestilen og derigennem føle et ejerskab for måden, vi spiller på. Det er vigtigt, at træneren selvfølgelig udstikker retningslinjerne og er garant for sammenhængen til 3Fs koncept – men også at spillerne har mulighed for (og evner til) at byde ind undervejs. Den taktiske bevidsthed er et klart udviklingsmål, hvor hver en enkelt spiller har en aktiv rolle. ”Taktisk forståelse skaber overskud til at vælge rigtigt!” Holdet skal lære at forstå og udnytte den enkeltes stærkeste sider. ”Det er vigtigt at gå på banen for at være bedst mulig selv, men ligeledes vigtigt at gå på banen for at gøre sine medspillere så gode som muligt!” Holdet skal udvikle en fællesskabsfølelse – troen på og viljen til at alle går hele vejen for hinanden. Med tillid, tryghed og rimelige krav følger udvikling.

UDVIKLINGSMÅL (individuelt)

Den enkelte spiller skal lære at forstå (og acceptere) sin egen rolle, både i truppen og på holdet. Kun ved at kende sine egne styrker og svagheder kan man optimere førstnævnte og minimere sidstnævnte. Hver spiller tilbydes en individuel udviklingssamtale med jævne mellemrum. Her vil der kunne opstilles individuelle, specifikke udviklingsmål. Samtidig kan spiller og træner(e) få en fælles forståelse af hinandens syn på tingenes tilstand. ”Dialog er vejen til forståelse!”

RESULTAT MÅL

Vi skal videreudvikle spillet, som i slutningen af efteråret gav løfter om mere. Måler er at få det bedst tænkelige resultat i den enkelte kamp under de forudsætninger, der nu engang er givet, hvor vi nødigt går på kompromis med vores udviklende koncept og spillestil.